כל אירוע מקבל התייחסות אישית ייחודית וצמודה

"גני אליזה זה פשוט זה"